Simon Richardson

etape du tour

ETAPE DU TOUR: TODAY

8,000 cyclo-sportive riders take on a stage of the Tour from Foix to Loudenville