Simon Richardson

Simon Richardson

CALIBLOG: PART ONE

Simon Richardson follows the Tour of California. In a big red car.